Gild Community

La comunitat GILD és una comunitat internacional que té la mirada posada en tots aquells que prenen decisions i en aquells l'opinió dels quals és influent. Inclou els sectors de Tecnologia, Finances, Comunicació, Política, Medicina, Disseny i d'altres...

Tot aquell qui vulgui tenir accés a informació privilegiada i contactes de qualitat.

La website de GILD proporcionarà l'equivalent de negoci d'una Network. Per ser membre vostè ha de ser convidat i per ser convidat ha de ser recomanat.

La website GILD es composarà de 3 espais:

  1. Informació GILD - club social i installacions, informació dels socis, esdeveniments que es reserven on-line, notícies i informació local en el propi 'idioma, a més a més de l'anglès. Live Gener 2008
  2. Connexions GILD- "My Gild" directori de serveis, fòrums, preferències, amb tanta interacció amb companys membres GILD com es vulgui. Live Març 2008
  3. Revista GILD - una revista on-line dirigida a empresaris internacionals, plena d'informació i articles originals escrits per periodistes capdavanters i escriptors, amb temes d'interès. Live Abril 2008